top of page

中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》


中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

總理遺囑

余致力國民革命,凡四十年,其目的在求中國之自由平等。積四十年之經驗,深知欲達到此目的,必須喚起民眾及聯合世界上以平等待我之民族,共同奮鬥。

現在革命尚未成功,凡我同志,務須依照余所著《建國方略》、《建國大綱》、《三民主義》及《第一次全國代表大會宣言》,繼續努力,以求貫徹。最近主張開國民會議及廢除不平等條約,尤須於最短期間,促其實現。是所至囑!


中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

中華民國陸海空軍軍人讀訓


我中華民族,雄踞東亞,建國迄今,已歷五千年。以四萬萬和平優秀之民族,聚居於一千一百餘萬平方公里之土地,復具有攸久光榮之歷史,此其間先聖先賢,慘澹經營,奮鬥創造,固已歷盡險阻艱辛,自今以後,尤賴我忠勇軍人保護維持之,乃克使我國家日益發揚光大。願我全體將士,矢勤矢勇,一心一德,發揚民族固有之德性,砥礪獻身殉國之精神,念念為救國而犧牲,時時作衛國之準備。如何而後可以保我祖先遺留之廣大土地?如何而後可以保我繁衍綿延生生不息後代之子孫?如何而後可以保我國家獨立自主之國權?凡此皆為我全體將士無可旁貸之職責,而一時一刻不可或忘者。蓋我國家民族永續無窮之生命,實惟我全體將士是賴也!列舉十條俾供勗勉:

第一條實行三民主義,捍衛國家,不容有違背怠忽之行為。

第二條擁護國民政府,服從長官,不容有虛偽背離之行為。

第三條敬愛袍澤,保護人民,不容有倨傲粗暴之行為。

第四條盡忠職守,奉行命令,不容有延誤怯懦之行為。

第五條嚴守紀律,勇敢果決,不容有廢弛敷衍之行為。

第六條 團結精神,協同一致,不容有散漫推諉之行為。

第七條 負責知恥,崇尚武德,不容有污辱貪鄙之行為。

第八條 刻苦耐勞,節儉樸實,不容有奢侈浮滑之行為。

第九條 注重禮節,整肅儀容,不容有褻蕩浪漫之行為。

第十條 誠心修身,篤守信義,不容有卑劣詐偽之行為。

以上所揭,不過略舉大端,此外國家一切法令規章,以及連坐法等所規定,為我軍人必須遵守者,凡我全體將士,均應視為典範,共同遵守。人人以此自勉,並以勉勵同袍,朝夕警惕,拳拳服膺;俾得發揚奮勵無前之士氣,造成精粹勁練之國軍,共同擔負救國家救民族之重大責任。我全體將士勉乎哉!


中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
中華民國軍人手牒 許斯德 憲兵學校11期,民國29年(主曆1940年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

コメント


bottom of page